6 Bình luận
  • fabio1989
    Đọc bài nghe được những câu nói của bác cháu như được trở về với tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, cuộc sống trong veo vô ưu vô lo. Sống những ngày tháng cắp sách tới trường nghe thầy cô răn dạy những điều hay lẽ phải vậy.
Website liên kết