11 Bình luận
  • MonsterX
    Anh Nam nói thật đó. Không có thì ko rút chân ra được đâu. gà đang đẻ trứng cho 1 lũ ăn. một ngày đẹp giời ko đẻ nữa thì gà sẽ bị giết thịt, vừa để bịt mồm khỏi gáy, vừa để con gà khác lên
Website liên kết