23 Bình luận
  • SamSam
    Khi người trồng cà phê chặt cây vì mất giá là lúc thì trường cà phê chạm đáy quay đầu. Xẻ thịt trâu cày bán card là tín hiệu tốt ????
Website liên kết