23 Bình luận
  • nambuit
    @goldenf "Đạo đức giới trẻ không được tốt như ngày xưa" là câu được dùng trong mọi thời đại.
Website liên kết