4 Bình luận
 • kanishi
  Tít hay vl
 • MrGunny
  thiếu gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người Đảng viên, chấp hành và thực hiện không nghiêm nghị quyết về đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ Đảng viên...

  đùa sao mỗi lần đọc mà có cái này em éo nhịn được cười
 • cuongnguyen208
  Thế là đi bán à
Website liên kết