26 Bình luận
  • downfall
    Về năng lực chuyên môn chưa ai dám ý kiến với chị Tiến cả, dân trong nghề đều biết chị giỏi vđ. Về năng lực quản lý và cải thiện bộ máy chị cũng đang dần làm tốt. Nói chung em vẫn ủng hộ chị Tiến.
    Ghét chị Tiến chắc chỉ có mấy mẹ bỉm sữa thối tai.
Website liên kết