3 Bình luận
  • qsilk
    Lợi ích cốt lõi của việc đầu tư vào các đội bóng của các đại gia có lẽ chủ yếu vì bất động sản tại khu vực đó và các mối quan hệ với các nhân vật có quyền thế. Nhận thấy những lợi ích đó không còn hoặc có thể đã cạn kiệt thì rút lui thôi. FLC mang lại cho Thanh Hoá những gì thì chỉ có người ở Thanh Hoá mới thực sự biết.
  • tuannguyenvt
    Quay lại với máng lợn
Website liên kết