11 Bình luận
 • PinkWear
  Đây là sân chơi của mình, đồng ý thì chơi không thì mình đuổi .
 • MegaX
  Đưa lên thời sự mấy lần, cho hết người này đến ngừoi nọ công kích ông Chu Hảo. Cứ thấy hèn hèn
 • Hermes_68
  Cuốn sách “Tranh luận để đồng thuận” của nhiều tác giả, có một số bài viết có những luận điểm đi ngược lại chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Cuốn sách “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” có những quan điểm, nhận định, đánh giá thiếu căn cứ khoa học, mơ hồ về chính trị, hết sức sai lầm, lệch lạc, trái với những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng.

  Những bất đồng về quan điểm lí luận thì phải dùng lí luận để tranh luận chứ sao lại kỉ luật nhỉ?
 • SuperSliver
  @hermes_68 Thích cãi lên phường.
 • phuocdongnhatrang
  Bác thớt cũng đang tự diễn biến. Đề nghị tước hết token!
 • signoreV
  Tội nặng nhất là dám tuyên bố bỏ Đ. Thế nên phải khai trừ ra khỏi Đ thôi
 • kophaithach1
  Thời gian rảnh rỗi đồng chí về làm những việc có ích nuôi lợn, chạy xe ôm buôn chổi đót hay đào ao, xây nhà thì không lại đi làm mấy việc vô bổ như dịch sách cho thiên hạ mở mang tầm nhìn, tham gia các hội nhóm nâng tầm hiểu hiểu biết
 • Jennyhp
  Sao cái bọn giãy chết nó cũng nghiên cứu Mác Lê nhỉ, bọn đấy cũng tự diễn biến à ????
 • MegaX
  Đưa lên thời sự mấy lần, cho hết người này đến ngừoi nọ công kích ông Chu Hảo. Cứ thấy hèn hèn
 • Hermes_68
  Cuốn sách “Tranh luận để đồng thuận” của nhiều tác giả, có một số bài viết có những luận điểm đi ngược lại chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Cuốn sách “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” có những quan điểm, nhận định, đánh giá thiếu căn cứ khoa học, mơ hồ về chính trị, hết sức sai lầm, lệch lạc, trái với những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng.

  Những bất đồng về quan điểm lí luận thì phải dùng lí luận để tranh luận chứ sao lại kỉ luật nhỉ?
 • PinkWear
  Đây là sân chơi của mình, đồng ý thì chơi không thì mình đuổi .
 • Quanth
  Không phải tầng lớp trí thức cũ suy thoái, chỉ có đờ là suy thoái thôi
 • vnn95
  Mệt nhỉ
Website liên kết