2 Bình luận
 • TKM
  Em hoàn toàn đồng ý với bài này. Xét trong địa phương thì:
  - người (1 số vùng) Hà tây không phân biệt l/n
  - người miền nam không phân biệt ?/~
  - người miền tây không phân biệt v/d, r/g, qu/w
  - người bắc trung bộ phát âm tất cả các thanh đều khác
  Đời sống hàng ngày của họ có sao không? Chả làm sao cả. Tất cả đều vui vẻ sinh hoạt bình thường. Vấn đề chỉ xảy ra khi hội nhập với người vùng khác.
  Vậy nhiệm vụ của nhà trường không phải là chữa cái "ngọng" khi bản chất nó không phải là ngọng. Trường phải giúp học sinh hiểu được sự khác biệt giữa vùng mình với các vùng miền khác, và có thể là khi cần thì phát âm sao cho đúng. Trường cũng cần làm học sinh hiểu rằng sự khác biệt đó là đương nhiên, là sự phát triển tự nhiên của ngôn ngữ, và cười chê cách phát âm người vùng khác là một việc không nên làm.
Website liên kết