4 Bình luận
 • SamSam
  Thêm cả ông Hiệu Phó nữa vcc
 • gomugomu1410
  Mịa. Muỗi so với Vn. Có 5 chục 1 năm, cơm các cháu bớt đi vài nghìn, chi thêm vài câu sửa đèn điện nữa thì 50 triệu đem về nhà là muỗi. Dốt
 • henryford
  Quốc gia khởi nghiệp
 • taunguyen
  thua vn hết, năm nào cũng đóng tiền xây dựng trường mà mấy năm trời có mọc thêm được cái chòi nào đâu, hư hỏng bắt nộp thêm. cần éo gì đào coin cho mệt
Website liên kết