2 Bình luận
  • qsilk
    Chuẩn tite phụ, lao động phổ thông chỉ vậy thôi bác à. Làm việc nặng, độc hại, làm nhiều thời gian, ăn uống kham khổ và tiết kiệm tiền. có như vậy mới có tiền gửi về nhà
    • 02274
      @qsilk nhiều người đi về kêu là còn sướng hơn VN chán. Ktx ở rộng rãi như chung cư siêu nhỏ của mình (~30m2), làm 8 tiếng, thêm giờ 2 tiếng, mệt thì nghỉ. Chắc cũng tuỳ chỗ.
Website liên kết