10 Bình luận
  • NatBi
    Mua GM VN thế là thành xe Việt, đâu cần phải sáng tạo, nghiên cứu. Nhưng mà thôi, cũng mong cho a Vượng, chị Thảo phát triển lên tầm ông Vichai vươn ra ngoài lãnh thổ, mua được đội nào đó tại Premier League để VN được mở mày mở mặt. Chứ cứ loanh quanh mua chính sách, đớp của dân thế này thì chả mấy ai ủng hộ đâu.
Website liên kết