2 Bình luận
  • signoreV
    Thằng Tập tự chửi mình đó hả
  • duypnn
    "thực thi luật rừng" và "bần cùng hóa láng giềng" thì chỉ có thằng Trung Quốc quần què mới làm chứ ai làm đâu.
Website liên kết