17 Bình luận
  • HuyThai
    ở đây người ta chửi cái việc giả vờ ngã để lấy cớ đè đầu người ta chứ có ai phản đối bắt giữ đâu bao nhiêu lần mình thấy các anh giao thông cầm dùi cui ném thẳng vào mấy thằng cô hồn đầu trần rú ga, có thấy ai nói năng gì đâu
Website liên kết