19 Bình luận
  • hanlap
    chưa thấy a Vượng bán gì rẻ cả
  • ne0ltv
    Mình ko khoái các sản phẩm của anh Vượng, vì rất ít review tiêu cực. Éo phải vì nó tốt đến mức đó, mà vì anh Vượng dập hết
Website liên kết