9 Bình luận
  • trieutulong99
    Cứ thế mà đi thôi, thằng khác tự biết mà tự "giảm tốc độ khi gặp chứng ngại vật".
Website liên kết