3 Bình luận
  • TanNg
    Mảng dịch vụ chỉ là bán kèm, thu hộ nên nó phụ thuộc nặng vào sản phẩm lõi là số lượng iPhone đang hoạt động trên thị trường, lợi nhuận cũng không thể cao do sản phẩm là của người khác. Vì vậy vai trò của nó không lớn tới mức như trong bài báo đâu.
  • NHANVAT13
    Bloomberg chính thức tuyên chiến với Apple rồi.
Website liên kết