4 Bình luận
  • dreamy_sailor
    h mà bỏ mạng di động hoặc làm cho tính hiệu yếu đi, tắt wifi quay về thời có dây thì cũng phiền phức lắm đây.
  • PhamTuyen
    Hạn chế bằng cách đi ngủ đừng để điện thoại đầu giường nữa. Dạo trước em thiết quân luật, không đem điện thoại vào phòng ngủ. Nhưng chỉ được một thời gian Giờ đi ngủ vẫn tha điện thoại vào giường nhưng trước khi ngủ vứt xuống chân.
Website liên kết