37 Bình luận
  • toplinkhay
    @nhasieunho xã hội chủ nghĩa
  • cuccu1
    " 6 điểm môn Văn, 2 điểm môn Hoá học, 4 điểm môn Toán học và 5,5 điểm môn Nga văn. Tổng điểm thi của thí sinh Nguyễn Thị Nga là 17,5 điểm" - không tốt nghiệp nổi cấp 3 lên làm Thẩm phán, chế độ ưu con m ẹ nó việt
Website liên kết