3 Bình luận
  • dohoia
    Hai lĩnh vực chả liên quan đến nhau
  • cristiano2
    Nhà thầu với chủ đầu tư với chính quyền là 1 cả, ông nào làm xây dựng thì sẽ hiểu sự đồng thuận của cả bộ máy để rút tiền nhà nước nó dễ dàng thế nào
  • quyhoi
    Xã hội Việt Nam! Càng ngày càng độc đoán và trắng trợn!
Website liên kết