1 Bình luận
 • BlueF
  1 năm tổng sản lượng 500 kg
  Nếu tính tổng sản lượng tỏi cô đơn trên địa bàn huyện Lý Sơn cũng chỉ dao động trên dưới 500 kg/năm sản xuất, trong khi đó nguồn hàng không đủ cung cấp cho người tiêu dùng thì lấy đâu mà công ty bán ra số lượng 300 kg/tháng.

  Hiện nay đang tồn 200 tấn
  Hiện do tình trạng làm nhái tỏi Lý Sơn tràn lan trên thị trường dẫn đến tỏi Lý Sơn ùn ứ đến 200 tấn.


  VẬY CHỈ CẦN CHIA ĐƠN GIẢN 200 TẤN CHO 500 KG/1 NĂM VẬY LÀ TỎI LÝ SƠN ĐÃ ÙN 400 NĂM CHƯA TIÊU THỤ ĐƯỢC. LẬY UBND HAY LẬY BÁO ĐÂY.
Website liên kết