9 Bình luận
  • cristiano2
    Không sao, cái gì cũng có lần đầu, cứ cưới lần 2 là khắc có kinh nghiệm
Website liên kết