1 Bình luận
  • Rantanplan
    ủa, lại đổi tên lại là TPP-11 nhỉ, US có vẻ quê quá, đừng tưởng to mà ra nhiều điều kiện, khối này trông thế cũng là một khu vực phi thuế quan thương mại có ảnh hưởng rất lớn chứ.
Website liên kết