1 Bình luận
  • tomjerry
    Tôi đọc nhanh tít lại nhầm thành: "Cách chức tú bà" , mà cũng nên bổ sung vào bộ luật hình phạt "cách chức" hoặc "xóa tư cách tú bà trong giai đoạn từ năm 20xx - 20xx" .

    nên học hỏi áp dụng vì đó là 1 hình phạt rất văn minh, và chỉ có những tổ chức vô cùng tinh tế mới nghĩ ra hình phạt này
Website liên kết