12 Bình luận
 • henryford
  Ngày xưa sung sức thì nghèo,
  Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
  Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
  Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
  Ngày xưa sức mạnh như trâu,
  Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
  Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
  Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
  Ngày xưa như sắt như đồng,
  Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
  Bây giờ như cải muối dưa,
  Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
  Trải qua một cuộc bể dâu.
  Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào.
  Nay mai về với Ông Bà,
  Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
  Nguồn: internet
 • thinker
  Thế còn mem đang treo là ai?
 • TuyPhong
  Ai rồi cũng móm.
 • tuan82nd
  Trẻ thì éo có mà ăn. Già có lại không chén được
 • PinkWear
  Vẫn để tay thế kia thì chắc vẫn ăn được chắc sợ tăng sông thôi .
 • henryford
  Ngày xưa sung sức thì nghèo,
  Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
  Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
  Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
  Ngày xưa sức mạnh như trâu,
  Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
  Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
  Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
  Ngày xưa như sắt như đồng,
  Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
  Bây giờ như cải muối dưa,
  Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
  Trải qua một cuộc bể dâu.
  Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào.
  Nay mai về với Ông Bà,
  Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
  Nguồn: internet
 • Baltimo
  Cường nhầm đấy, 2 tay anh phải ghì nó xuống đó.
 • thinker
  Thế còn mem đang treo là ai?
 • ngocminh123
  Đúng là mỡ treo miệng Mèo.
Website liên kết