17 Bình luận
  • henryford
    Lúc nào lãnh đạo đi thăm quân đội chẳng nói là sẵn sàng chiến đấu, ko thì các ông ấy uống rượu suốt ngày
Website liên kết