1 Bình luận
  • Hakan
    một đắt nước kỳ lạ, vận hành cũng kỳ lạ, các cựu tổng thông sau khi rời nhiệm sở: thường có các lựa chọn sau: sống trong tù, tự tử.
Website liên kết