1 Bình luận
  • 247az
    Quan trọng là vẫn bất bại. Thay Wenger là môt quyết định quá đúng đắng. Cũng những con người đó nhưng thắng như chẻ tre
Website liên kết