2 Bình luận
 • TanNg
  Cái này đơn giản là do chuyên môn non, hiểu sai

  1 - Mô hình Uber và Grab có độ khác nhau.

  Uber tính ondemand và sử dụng CTV cao hơn so với Grab. Grab đã chính thống hóa thông qua các hợp tác xã tương đối mạnh. Châu Âu họ kết luận về Uber chứ không phải Grab, so sánh là tương đối khập khiễng

  2 - Hiểu nhầm giữa đơn vị vận tải hành khách và taxi truyền thống.

  Châu Âu họ coi Uber là công ty vận tải hành khách, Việt Nam hiện tại cũng đang như vậy, chứ họ không phán quyết Uber là TAXI theo mô hình Việt Nam. Vấn đề đang tranh cãi hiện nay là nếu bắt Grab làm công ty Taxi như mô hình lạc hậu thì đó là thụt lùi, chứ bản thân Grab cũng đăng ký là đơn vị vận tải có hợp đồng điện tử.

  3 - Châu Âu vốn lạc hậu về 4.0, nên theo châu Âu chính xác là tụt lùi.

  Hãy nhìn xem châu Âu có công ty nào ra hồn trong mảng công nghệ mới? Chính xác là không có công ty nào ra hồn cả, kém xa Hàn Quốc, Trung Quốc, và thậm chí còn kém cả Việt Nam luôn. Có học thì học người tiến bộ là nước Mỹ chứ chả ai đi học châu Âu về công nghệ cả.

  4 - Không phải là quản lý Grab hay không, mà là quản lý Grab theo cách thúc đẩy phát triển hay gây ra tụt hậu?

  Cần quản lý Grab, cái này không ai tranh luận cả, chính bản thân Grab họ cũng không tranh luận và đã thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, hoạt động theo phương án công ty vận tải hành khách với hợp đồng điện tử.

  Quản lý Grab như taxi truyền thống với những thứ vô lý như bắt phải để hộp đèn trên nóc chính là kéo thụt lùi tiến bộ, bởi vì lực lượng tài xế của Grab gồm rất nhiều xe gia đình, vừa sử dụng cho gia đình, vừa sử dụng cho chở khách là phương án tiết kiệm tài chính cho quốc gia, nâng cao năng suất lao động, tạo ra nguồn thu bổ sung cho người dùng, và giảm chi phí cho người tiêu dùng. Phá hủy việc đó bằng những quy định sai chính là đẩy lùi tiến bộ.

  Ngoài ra còn rất nhiều ví dụ khác, nhưng chỉ lấy một ví dụ đơn giản trên để bình phẩm thôi.
 • TanNg
  Cái này đơn giản là do chuyên môn non, hiểu sai

  1 - Mô hình Uber và Grab có độ khác nhau.

  Uber tính ondemand và sử dụng CTV cao hơn so với Grab. Grab đã chính thống hóa thông qua các hợp tác xã tương đối mạnh. Châu Âu họ kết luận về Uber chứ không phải Grab, so sánh là tương đối khập khiễng

  2 - Hiểu nhầm giữa đơn vị vận tải hành khách và taxi truyền thống.

  Châu Âu họ coi Uber là công ty vận tải hành khách, Việt Nam hiện tại cũng đang như vậy, chứ họ không phán quyết Uber là TAXI theo mô hình Việt Nam. Vấn đề đang tranh cãi hiện nay là nếu bắt Grab làm công ty Taxi như mô hình lạc hậu thì đó là thụt lùi, chứ bản thân Grab cũng đăng ký là đơn vị vận tải có hợp đồng điện tử.

  3 - Châu Âu vốn lạc hậu về 4.0, nên theo châu Âu chính xác là tụt lùi.

  Hãy nhìn xem châu Âu có công ty nào ra hồn trong mảng công nghệ mới? Chính xác là không có công ty nào ra hồn cả, kém xa Hàn Quốc, Trung Quốc, và thậm chí còn kém cả Việt Nam luôn. Có học thì học người tiến bộ là nước Mỹ chứ chả ai đi học châu Âu về công nghệ cả.

  4 - Không phải là quản lý Grab hay không, mà là quản lý Grab theo cách thúc đẩy phát triển hay gây ra tụt hậu?

  Cần quản lý Grab, cái này không ai tranh luận cả, chính bản thân Grab họ cũng không tranh luận và đã thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, hoạt động theo phương án công ty vận tải hành khách với hợp đồng điện tử.

  Quản lý Grab như taxi truyền thống với những thứ vô lý như bắt phải để hộp đèn trên nóc chính là kéo thụt lùi tiến bộ, bởi vì lực lượng tài xế của Grab gồm rất nhiều xe gia đình, vừa sử dụng cho gia đình, vừa sử dụng cho chở khách là phương án tiết kiệm tài chính cho quốc gia, nâng cao năng suất lao động, tạo ra nguồn thu bổ sung cho người dùng, và giảm chi phí cho người tiêu dùng. Phá hủy việc đó bằng những quy định sai chính là đẩy lùi tiến bộ.

  Ngoài ra còn rất nhiều ví dụ khác, nhưng chỉ lấy một ví dụ đơn giản trên để bình phẩm thôi.
Website liên kết