2 Bình luận
  • beverly
    Làm nhớ câu nói của Einstein khi bị cả ngàn giáo sư phản đối thuyết tương đối: "Nếu tôi sai thì chỉ cần 1 là đủ"
  • nhanma_1986
    Bài viết hay quá, rất đứng thời sự@@@@ Một like cho người gửi bài@@@
Website liên kết