3 Bình luận
  • Rantanplan
    chắc cụ khoe có Social Listening, chứ thực ra chẳng có nghĩa lý gì...
  • vt57vt571
    Thằng FPT chặn Twitter từ hôm 26/10 đến giờ
  • hao29
    Chống phá cái gì, mấy cái trang "phản động" trên mạng toàn bịa đặt thô thiển, ngu đần bỏ mẹ, đ** ai tin. Khéo là trang của mấy ông dựng lên để lấy cớ hạn chế mạng xã hội của dân hòng dễ bề kiểm soát. Cái tạo ra guy cơ nhất, gây mất uy tín của Đ*** nhất chính là hiện trạng tham nhũng, làm ăn, quản lý yếu kém của các ông, chứ không phải mấy ông dân chủ mà các ông quy chụp là "phản động". Thế mà mấy ông dân chủ thì bị các ông liệt vào dạng nguy hiểm, cho người theo dõi nhất cử nhất động, còn mấy thằng quan tham nhũng thì các lảng tránh, bao che, dơ cao đánh khẽ.
Website liên kết