5 Bình luận
 • Mr_Casanova
  Làm đúng quy trình thủ tục thì khó, nhưng làm theo "quy trình, thủ tục" thì lại rất nhanh.
 • Mduc
  "Về điều kiện thường trú 5 năm, ông Lưu cho hay mốc thời gian này chỉ áp dụng cho người nước ngoài hay người không có quốc tịch Việt Nam nhưng không có người ở trong nước. “Nếu là người Việt Nam hay có quốc tịch Việt Nam thì không đòi hỏi điều kiện thời gian thường trú này”, ông Lưu khẳng định"

  Đoạn này đọc rối cả não.
  Là ng VN/ có quốc tịch VN rồi k yêu cầu thường trú 5 năm. Tui có quốc tịch VN rồi nhập tịch chi nữa???
 • Lehoang_0104
  Có xiền là có người làm thay từ tới Z khổ than vãn
Website liên kết