4 Bình luận
 • TanNg
  Phải sửa luật thôi, chứ không thì

  - Khi nhân dân làm sai luật sẽ có một loạt lý luận viên cao cấp sẽ nhảy vào bảo là cứ đúng luật mà xử, thượng tôn pháp luật
  - Khi nhân dân làm đúng luật mà mang ra tòa xử thì thường sẽ xử theo "lợi dung kẻ hở của luật pháp"
 • TanNg
  Phải sửa luật thôi, chứ không thì

  - Khi nhân dân làm sai luật sẽ có một loạt lý luận viên cao cấp sẽ nhảy vào bảo là cứ đúng luật mà xử, thượng tôn pháp luật
  - Khi nhân dân làm đúng luật mà mang ra tòa xử thì thường sẽ xử theo "lợi dung kẻ hở của luật pháp"
  • htainger
   @tanng đợt năm nào đó bắt ở chợ Bà Chiểu đó cũng im luôn, phải sửa nhưng không biết khi nào thôi. Hay là lại tính năm trên trời năm hạ giới nữa, ôi thôi mệt
 • shvthn
  Phạt thế là đúng chứ sửa cái gì không biết. Phạt thật nặng địa điểm mua đổi ngoại tệ trái phép, phạt nhẹ người bán bởi thằng bán là thằng biết mình không phép mà vẫn làm.
 • Luster
  Ai cũng bảo khổ thân anh thợ điện, phải phạt nặng cơ sở thu mua mà ko biết là nó cướp hết luôn cả tài sản của tiệm vàng 1 cánh trắng trợn rồi
Website liên kết