6 Bình luận
  • vadaihiep
    Gắt thế, họ cũng như chúng ta, ai cũng có quyền thể hiện quan điểm cá nhân.
  • TanNg
    Không đồng ý với ý kiến người ta là chửi như tát nước. Đó là chưa kể số người đi moi những chuyện không liên quan để trả thù. Thật là hạnh phúc của dân tộc.
  • namwest
    hi hi chửi cũng là quyền tự do ấy mà
Website liên kết