2 Bình luận
  • contranos
    Cô đã chịu endorse cho điện thoại nào thì chắc chắn đt đó chụp đẹp thật chứ ko xạo như Huawei. Nhưng ngược lại, đưa đt cùi cỡ nào cho cô thì cũng có hình đẹp )
  • totaltinh
    Thời đại kim tiền
Website liên kết