Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • HuyThai
    khoảng 3-4 năm trước mình cũng bị, sau đó mình nhận ra là bất tài vô dụng như mình có FOMO cũng chả nên cơm cháo gì nên thôi kệ mẹ cứ ngu đi mà sống