5 Bình luận
 • kunboi256
  Thật ra chỉnh cho cái tít là án treo với cải tạo không giam giữ là 2 hình phạt khác nhau. Án treo thì có thêm phần thời gian thử thách, thường là x2 thời hạn treo, tối đa là 05 năm thử thách, vdụ 01 năm tù treo -> 02 năm thử thách. Trong thời gian thử thách mà phạm tội mới thì auto đi tù (tổng hợp hình phat cũ + mới).
  Còn cải tạo không giam giữ thì không có. Còn lại 2 cái giống nhau nên CTKGG nhẹ hơn TREO
 • kanishi
  có chút tiến bộ
 • phanvanhau11
  cho chừa
 • cristiano2
  Good job!
 • htainger
  Án vầy hơi nhẹ, nhưng anh là đàn ông nên không trách, nếu ninja thì phải chung thân hay tử hình để làm gương cảnh tỉnh.
  Comment không mang ý nghĩa phân biệt giới tính, chỉ phân biệt ninja và người bình thường
 • kunboi256
  Thật ra chỉnh cho cái tít là án treo với cải tạo không giam giữ là 2 hình phạt khác nhau. Án treo thì có thêm phần thời gian thử thách, thường là x2 thời hạn treo, tối đa là 05 năm thử thách, vdụ 01 năm tù treo -> 02 năm thử thách. Trong thời gian thử thách mà phạm tội mới thì auto đi tù (tổng hợp hình phat cũ + mới).
  Còn cải tạo không giam giữ thì không có. Còn lại 2 cái giống nhau nên CTKGG nhẹ hơn TREO
Website liên kết