11 Bình luận
  • dangkimetqua
    Còn thiếu nhiều lắm. Thiếu tiếng đấm đá của những nhóm đi thu họ. Thiếu tiếng chửi của mấy người bán hàng trong chợ. Thiếu tiếng chửi của mấy người bán hàng khi bị từ chối. Thiếu cảnh đấm đá khi va chạm giao thông. Thiếu cảnh bảo kê chợ Long Biên. Thiếu cảnh chặt chém người nam. Thiếu cảnh bán tăm ngụy trang từ thiện. Thiếu cảnh chăn dắt ăn xin... Nói chung thiếu vô cùng nhiều.
Website liên kết