9 Bình luận
 • Lucky_Luke
  Bọn trộm sẽ đếm lại tiền và phát hiện ko đủ 800tr cho mà xem.
 • Ivaldi
  - 2015, mất 100 triệu đồng -> không tìm ra thủ phạm. (x2 kỳ tiếp)
  - 2017, mất 200 triệu đồng -> không tìm ra thủ phạm. (x4 kỳ tiếp)
  - 2018, mất 800 triệu đồng -> không tìm ra thủ phạm. (x8 kỳ tiếp)
  - Dự đoán 2019 mất 6 tỷ 400 triệu và vẫn không tìm ra thủ phạm. (x16 kỳ tiếp)
Website liên kết