Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • VTV
    Người Pháp xây dựng mất 24 năm thì ta sửa lại chắc cũng mất ít nhất chục năm.