2 Bình luận
  • PinkWear
    Về cơ bản nhìn ảnh chụp gần như khó phân biệt đc ảnh chụp từ điện thoại nào. Vì ảnh tốt tương đương nhau, chỉ khi check bằng tool thì mới biết (nếu ng chụp up ảnh full)
  • SeineRiver2
    Không hiểu ý bài này lắm. Nó nói ảnh chụp bằng đt này và mọi người nhảy vào chửi đt kia. Cái ấy là bình thường mà. Đâu có liên quan đến chuyện ảnh đẹp hay xấu đâu
Website liên kết