33 Bình luận
  • Don
    Tới khi đồng chí NPT tạch thì chúng ta sẽ rớt cái uỵch, đồng chí sống càng lâu thì khi rớt sẽ càng đau nhé. :sure:
  • hao29
    @pythongable xu thế ở đây họ muốn nói đến là xu thế nhất thể hoá Chủ tịch nước với Tổng bí thư. Bài viết nâng bi, nịnh đầm này mục đích chính là muốn ông Tổng đồng ý giữ luôn 2 chức vụ, đồng thời làm tiền lệ từ nay về sau nhất thể hoá luôn 2 chức vụ này. Mục đích thứ 2 mới là quan trọng, là nguyên nhân chính để ổng Tổng đạt được 100% đồng thuận. Nhiều người bỏ phiếu để cử ông Tổng là hy vọng từ nay về sau nhất thể hoá luôn 2 chức vụ này, chứ không phải chỉ là việc họ thích cá nhân ông Tổng giữ luôn cả 2 chức vụ. Nhưng ông Tổng lại nghĩ khác, ông chỉ yên tâm khi ông giữ nhất thể 2 chức vụ, chứ ông không yên tâm khi bất kì ai khác giữ vị trí đó. Và vừa rồi chính ông đã chia sẻ rằng đây chỉ là việc tạm thời tình thế chứ không phải là chủ trương tương lai lâu dài, vì thế những bài như thế này về sau sẽ ít xuất hiện nữa.
Website liên kết