9 Bình luận
  • TanNg
    @ntvim88 Hôm qua vừa đi chuyến G7, nhưng là tiện xe vẫy luôn vì không muốn chờ Grab. Cùng quãng đường mọi hôm đi Grab tối thiểu 30k, thường xuyên 40k thì G7 hết 28k. Tính cả code vào thì grab rẻ hơn, tính lúc surge thì G7 rẻ hơn, hết code thì G7 rẻ hơn. Cũng tới lúc xem lại taxi rồi.
Website liên kết