6 Bình luận
 • weworkvn
  đù, vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về, đúng là chọn chỗ mà đu, chọn người mà đú
 • kedienro
  A:1
  2
  3...
  99
  B: Dừng lại
  A: 100 bùm bùm bùm
  A bị B kiện vì tội hiếp dâm.
 • SamSam
  Hấp diêm xong phải báo cảnh sát + biên bản mới đủ điều kiện để khởi kiện chứ. R7 quả này sml với các hãng quảng cáo.
 • cutataxoa
  Muốn khỏe đẹp thì phải ịch xả giao.
 • TuanNg
  Tít phụ phải thay chữ bị chịch thành được chịch mới chuẩn xác
 • TungLamSG
  Hiếp dâm kiểu gì mà đến cả chục năm trước. Giờ mới tố cáo. Có động cơ đen tối phía sau
Website liên kết