2 Bình luận
  • LionCatfish
    Thằng nào nói Vleague là Hiển League là thiển cận nhé!
    • ne0ltv
      @lioncatfish tuy ông Hiển góp công lớn trong việc đào tạo trẻ, nhưng 1 ông bầu, trực tiếp hoặc gián tiếp nắm 5-6 đội bóng của cùng 1 giải thì...
Website liên kết