9 Bình luận
 • gomugomu1410
  Tùy người, tùy việc. Mình thuộc loại cuồng nhạc. Nhưng lúc làm việc mà mở nhạc thì không tập trung nghĩ được. Vì việc của mình phải đọc chữ nhiều. Kể cả mở list favorite như Bach cũng không tập trung được.
 • baoln89
  Tôi khi làm việc mà không có nhạc thì không làm được, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, mặc dù lúc làm thì tôi chẳng để ý xem nhạc đang phát bài nào nữa, kỳ lạ
 • KaZaT
  Khi làm việc gì cần suy nghĩ thì không thể mở nhạc. Nhưng nếu những việc bình thường thì em toàn mở vinahey
 • HansNam
  công việc lặp đi lặp lại thì nhạc nào cũng được. công việc đòi hỏi phải sáng tạo thì em mở Youtube bật mấy playlist Mozart, Debussy, Beethoven etc
Website liên kết