7 Bình luận
  • Thin_pig
    Ai dám động đến doanh nghiệp sân sau của băng “quảng nôm” thế nhỉ?
  • lamvigian
    lò này của a chủ tịch ing, trước làm mấy lần rồi mà bỏ, năm nay về nai mà ko thoát
  • 5amset
    Đây là 2 Khách hàng của tôi, nhưng tôi méo ủng hộ cách làm của họ. Ngày xưa có Sếp ĐN chở che, dân kêu than mãi chả sao > Sếp đi 1 cái là Vỡ Alo ngay !
Website liên kết