2 Bình luận
  • toplinkhay
    Nếu obama phải qua nhiệm kỳ 2 mới có bản sắc, dấu ấn thì Trum chỉ mất 1 năm
Website liên kết