22 Bình luận
  • bills4
    @dmt Khác chứ, đũa hay dĩa thì đa phần hương vị giống nhau
    Còn tay thì mỗi người bốc, cầm nắm, sờ mó .... trước khi ăn shushi nên tay mỗi người mỗi hương vị khác nhau kết hợp với shushi
Website liên kết