10 Bình luận
  • SamSam
    Bình thường mà, ý nó là uống beer Sài Gòn thoải mái, nhưng đã có cồn rồi thì không lái xe
Website liên kết